Užtarimas – širdies troškimas – 2017.07.09

Užtarimas – širdies troškimas – 2017.07.09

Jėzus pasakė: Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų.“
Luko 22, 32
Myliu šią eilutę! Ji toookia žmogiška, tarsi skirta man! Petras yra toks įžūlus ir taip stipriai kalba, jis turi tokių gerų sumanymų ir ketinimų; bet Jėzus pažįsta jį daug geriau nei jis pats. JIS žino, kad Petras yra tik žmogus, nusidėjėlis. Ir vis dėlto Jėzus Petrą taip myli, kad atiduoda už jį savo gyvybę.
Man taip reikia užtarėjo! Kažko, kas manimi tikėtų, net jei man vėl nepasisektų. Kai kankina savigrauža. Kai visi yra prieš mane. Kai viskas slysta iš rankų… Taip, man reikia šio užtarėjo, Jėzaus, kuris besąlygiškai mane myli, be jokių nes ir bet!
Jėzus visada pamini mane geru žodžiu Dangiškajam Tėvui. JIS atleidžia man visas kaltes. Jis visada man suteikia dar vieną šansą. JIS žino geriau už mane, ko man reikia, ko man trūksta ar kas man gręsia. Man nereikia šventųjų, kurie mane užtartų, man tiesiog reikia Jėzaus ir vien tik Jo!
Jei turiu tokį gerą Užtarėją, Jėzų, esu saugus ir užikrintas Jo rankoje. Taip galiu pats tapti kitų žmonių užtarėju. Aš kalbuosi su savo Viešpačiu apie žmones, kuriuos sutinku. JIS leidžia man šiek tiek suprasti, ką JIS galvoja apie šiuos žmones. Kai matau juos taip, kaip mato Jėzus, gan natūraliai imu juos užtarti, man nereikia per daug stengtis ar kažką sugalvoti. Jei mano širdis plaka kartu su Jo, aš žinau, ko reikia melsti. Ir man tai patinka. Tai yra tai, ko nori Jėzus.
Užtariant svarbu, kad aš nieko neišsigalvočiau ar nemaldaučiau ko nors iš gailesčio. Aš taip pat negaliu sau leisti kalbėti pamaldžiais posakiais arba žodžiais, išmoktais iš kitų. Man nereikia šaukti ir rėkti taip, tarsi kovočiau su velniu. Aš pavedu save Jėzui ir jo mintims apie šiuos žmones.
Taip gali išsipildyti maldos Tėve mūsų žodžiai: Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Taip, čia turi įvykti Dievo valia taip, kaip jau yra danguje!
Jėzau, Tu meldiesi už mane. Ir aš galiu laisvai melstis už kitus. Nes to trokšta Tavo širdis. Tu parodai man, kaip matai kitus, ir aš galiu melsti to, kas Tavo širdy. Kaip lengva užtarti! Taip, Viešpatie, aš galiu tai padaryti ir padaryti iš visos širdies!

Kommentar verfassen