Pamąstymas – gegužės 22 d.

Pamąstymas – gegužės 22 d.

Labas rytas!!!!!!!!!!!!!

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą.”
Evangelija pagal Joną 14, 12

Ar nebūtų nuostabu, jei galėčiau daryti Jėzaus darbus?! Daugelį išgydyčiau, net prikelčiau
iš mirusiųjų! Tai būtų taip smagu!
Tačiau, ar esu pasiruošęs mokėti to kainą? Kuomet žvelgiu į Jėzaus gyvenimą, pastebiu, jog jis neatnešė Jam pačiam daug gėrio. Kartą Jis išgydė dešimt raupsuotojų ir tik vienas grižęs padėkojo. Žmonės apie Jį kalbėjo blogai; iš Nazareto, Savo tėviškės, Jis buvo išmestas; dažnai naktį po galva Jis teturėdavo akmenį; Jis neturėjo namų, reguliaraus pragyvenimo šaltinio, apmokamo darbo… Jam dažnai grasino mirtimi ir galų gale Jis iš tikro buvo prikaltas ant kryžiaus. Jis buvo vienišas, nes joks žmogus negalėjo Jo suprasti; vienas geriausių draugų Jį išdavė. Šį sąrašą dar būtų galima ilgai tęsti. Pauliui taip pat sekėsi ne geriau. Kartą jis buvo apmėtytas akmenimis; patyrė laivo sudužimą. Nuolat buvo bandomas šėtono, turėjo šone dieglį, kurio Dievas nepatraukė. Ar esu pasiruošęs mokėti tokią kainą?
Tėra vienas kelias taip gyventi dėl Jėzaus: esant labai betarpiškame ryšyje su dangiškuoju Tėvu. Taip, kaip Jėzus visuomet ieškojo tylos ir pokalbio su Dievu bei leido Jį guosti ir pripildyti naujomis jėgomis bei viltimi, taip elgėsi ir Paulius. Jis buvo labai arti savo Viešpaties Jėzaus. Šventoji Dvasia jame turėjo daug erdvės ir galėjo per jį veikti. Paulius tikrai nenorėjo iškeisti savo naujojo gyvenimo tikrame saugume ir garbėje į senąjį. Dėl Jėzaus, savo Viešpaties, Kuris jam reiškė absoliučiai viską, jis norėjo aukotis.
Jei Jėzus Tave kviečia, tuomet viską palik šone ir sek Juo! Drauge su JUO Tu darysi Viešpaties darbus, – tačiau tik drauge su JUO!

Jėzau, esu čia. Noriu pilnai Tau priklausyti, nes Tu esi nuostabus Viešpats ir nuostabiai manimi rūpiniesi! Tu taip myli mane, kad aukojaisi už mane ant kryžiaus. Tad noriu gyventi dėl Tavęs ir daryti Tavo darbus. Suteik man daugiau Savo Dvasios, kad gyvenčiau ne pagal savo įsivaizdavimą, bet pagal Tavo, – gyvenčiau ir elgčiausi! TU esi to vertas, – kad atiduočiau Tau savo gyvenimą!

Pamąstymai internete: franklietuva.wordpress.co

m

Kommentar verfassen